Dodawania kategorii w sklepach PrestaShop jest bardzo proste i nie wymaga większej znajomości platformy, mimo wszystko instrukcja dla części osób może okazać się przydatna. Gdy dodajemy produkt mamy dużą ilość opcji konfiguracyjnych do wypełnienia, w przypadku kategorii nie jest tak strasznie, ponieważ dostępna jest mniejszą ilość parametrów charakteryzujących dany katalog w sklepie.

Baner prestashop

Proces dodawania kategorii

1) Logowanie do zaplecza sklepu. Po prawidłowym wprowadzeniu danych zalogowania wyświetlona zostanie strona panelu administracyjnego. Aby zarządzać kategoriami należy przejść do zakładki prestashop ikona zakładki katalog katalog -> kategorie gdzie możemy edytować / usuwać / tworzyć grupy, podgrupy produktów. Może zacznijmy od zawartości okna, w którym mamy listę głównych kategorii sklepu.

Prestshop widok kategorii

Główne ikony nawigacyjne

Ikona dodawania Dodaj nowy –  możliwość wprowadzenia nowej kategorii lub podkategorii.

PrestaShop import kategorii sklepu Importuj – przejście do narzędzie umożliwiającego automatyczny import kategorii z pliki csv (dla zaawansowanych).

Ikona edycji Edytuj – przycisk, który umożliwia edycję kategorii, która została wcześniej zaznaczona “ptaszkiem”. Przy ewentualnym braku zaznaczenia edytujemy kategorię główną “home”.

Ikona pomocy w prestashopPomoc –  pomoc związana z obsługą sklepu (niestety na chwilę aktualną dostępna jest angielska wersja językowa).

W tabeli mamy widoczne kategorie jakie zostały wprowadzone do PrestaShop. Pierwszy rząd listy stanowią pola filtrowania, do których można wprowadzić: id kategorii (unikalny numer identyfikujący kategorię w sklepie), część tytułu, fragment opisu, pozycję na jakiej występuje kategoria bądź wybrać dostępność / niedostępność aby wyselekcjonować z listy interesujące nas pozycje. Gdy wprowadzimy jedną bądź więcej z wymienionych informacji możemy kliknąć na Filtr aby uaktualnić widok widok tabeli. Klikamy na przycisk Wyczyść aby powrócić do ustawień umożliwiających wyświetlenie wszystkich kategorii głównych.

Kolejne rzędy tabeli stanowią wprowadzone pozycje z kategoriami, które możemy bezpośrednio edytować:

PrestaShop - ikona góra / dół Góra / dół – przemieszczanie pozycji kategorii. Po odpowiednim ustawieniu kolejności będzie ona widoczna w bloku kategorii na stronie PrestaShop.

Prestashop ikona włączenia / wyłączenia Włączanie / wyłączanie – dostępności kategorii. Opcja ta przydatna jest gdy chcemy aby wybrana kategoria nie była widoczna w sklepie dla Klientów (bez konieczności usuwania, przydatne w trakcie wprowadzania / zarządzania stanem magazynowym).

PrestaShop ikona edycji kategorii Edycja kategorii  – przejście do strony gdzie wprowadzamy szczegółowe informacje dotyczące kategorii.

PrestaShop ikona usuwania  Usuwanie pozycji – przycisk umożliwia bezpośrednie usunięcie kategorii sklepu.

2) By dodać kategorie wciskamy

Ikona dodawania Dodaj nowy po czym zostaniemy przeniesieni na stronę tworzenia nowej kategorii.

PrestaShop wprowadzanie kategorii

Widok okna tworzenie kategorii zawiera dane, które możemy przypisać wprowadzanej grupie produktów:

Nazwa – wprowadzamy frazę pod jaką kategoria będzie widoczna w sklepie.

Wyświetlanie – podobnie jak na liście dostępnych kategorii, możemy aktywować / dezaktywować widoczność kategorii dla Klientów sklepu.

Nadrzędna kategoria – w tym kroku podejmujemy decyzję czy nasza kategoria będzie kategorią główną, czy może jedną z podkategorii.  Jeśli chcemy aby dodana pozycja był główną to ustawiamy zaznaczenie na Home. W przypadku gdy dodajemy podkategorię wybieramy przynależność, do którejś z wcześniej wprowadzonej kategorii.

Opis  – wprowadzamy tekst, który będzie opisem kategorii / produktów znajdujących się wewnątrz.

Obrazek – podobnie jak produkty, kategorie również mogą mieć przypisane do siebie charakterystyczne ilustracje, które będą symbolizowały daną grupę produktów.

Meta tytuł – jest to tytuł / nazwa produktu, która będzie widoczna w wynikach szukania wyszukiwarek.  W odróżnieniu od oryginalnej nazwy produktu, która będzie widoczna w sklepie możemy dodać dodatkowe inne słowa, które zachęcą do kliknięcia na nasz produkt np.: zamiast szafa biurowa pergo możemy wprowadzić elegancka szafa biurowa pergo bądź solidna szafa biurowa pergo.

Meta opis – podobnie jak tytuł może być zachęcający, posiadający najistotniejsze informacje opisujące zawartość kategorii, które zostaną wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

Meta słowa kluczowe – pełnią mniej istotną funkcję, ponieważ część przeglądarek nie bierze ich pod uwagę. Są to słowa, które charakteryzują daną kategorię. Frazy po wpisaniu których Klienci mogą trafić do naszego sklepu, a dokładnie na stronę kategorii, której powinny dotyczyć.

Przyjazny URL – przyjazny URL jest to dodatkowy parametr, który zwiększa nasze zaufanie w oczach wyszukiwarek. Jest on zazwyczaj generowany automatycznie, pobierany z wprowadzonej nazwy kategorii. Jeśli chcemy możemy wprowadzić zmiany w nazwie przyjaznego linku, którego treść zostanie wyświetlona w pasku adresu przeglądarki (przykład przyjaznego linku: www.adres_twojego_sklepu.pl/1-nazwa-przyjaznego-url-kategorii).

Dostęp grupowy – dla jakich Klientów ta kategoria powinna być widoczna ? A kto nie powinien mieć dostępu do danej grupy produktów  ?

Standardowo w sklepie wprowadzone są trzy grupy Klientów:

Odwiedzający (Visitor) – osoba, która nigdy wcześniej nie została “odnotowana” przez sklep, czyli nie realizowała zakupów w żaden ze sposobów. Jeśli chcemy aby kategoria była widoczna dla wszystkich w sklepie to zaznaczmy “ptaszek” przy każdej z pozycji.

Gość (Guest) – Klienci, którzy złożyli wcześniej zamówienie korzystając z zakupu bez rejestracji.

Klient (Customer) – Klienci zarejestrowani w sklepie (posiadają konto).

Po wprowadzeniu powyższych informacji klikamy Ikona zapisu w prestashop Zapisz aby wprowadzić nową kategorię w Presta Shop. Nie musimy wypełniać wszystkich pól aby kategoria została zapisana. Jeśli w sklepie mamy aktywowaną usługę obsługi wielu języków, to przy każdym z pól do wprowadzania tekstu znajduje się flaga, na którą należy kliknąć aby dokonać zmiany wprowadzanych fraz języka.